Kom Videre Mand

Om Kom Videre Mand

Mange mænd kan have svært ved at dele sine tanker og følelser når livet gør ondt. Kom Videre Mand hjælper mænd i krise videre igennem et fællesskab af mænd i samme eller lignende situation.

Kom Videre Mand er et gratis tilbud. Vi tilbyder et nyt fælleskab en gang om ugen for 8 mænd i 8 uger. Hver uge har møderne konkrete emner, der er udviklet af mænd til mænd, for at give værktøjer til at komme videre

Måske er du blevet skilt, opsagt eller er stressramt. Måske har du bare brug for et nyt fællesskab, der kan bringe dig videre, så er Kom Videre Mand noget for dig.

Grupperne kan have en bestemt målgruppe eller være en blandet gruppe med plads til mænd i forskellige situationer.

Eksempler på målgrupper:
Stress:
• Er du stresset eller ved at blive det?
• Vil du gerne undgå stress?
• Virker det hele uoverskueligt

Skilsmisse:
• Står du midt i en skilsmisse?
• Prøver du at forhindre et parforholdsbrud?
• Har du svært ved at komme videre efter en skilsmisse?

Arbejdsløshed:
• Er du arbejdsløs eller opsagt?
• Ønsker du at komme videre efter en opsigelse eller arbejdsløshed?

Gratis gruppeforløb for 8 mænd i 8 uger
Over otte uger mødes otte mænd en gang om ugen. Gruppen har en frivillig, mandlig gruppeleder, der guider deltagerne igennem et afprøvet og dokumenteret effektfuldt forløb, som bl.a. handler om at:

• Finde fokus og få overblik
• Skabe gode relationer
• Blive bedre til de svære samtaler
• Få vækket dine ressourcer og få mere livskraft
• Styrke din evne til at takle svære livssituationer
• Få inspiration fra andre mænd til at komme videre
• styre dit liv i en ønsket retning

Forløbet er skræddersyet til mænd i samarbejde med mandecoach Jørgen Juul Jensen fra Mandecenteret i København.

Fakta om mænd, sundhed og livskriser

Kom Videre Mand har sit udgangspunkt i følgende fakta om mænd, sundhed og livskriser:
– Mange mænd går psykisk ned efter en fyring
– En fyring rammer ofte ikke bare manden, men også hans familie
– Mænd kan også få følelsesmæssige reaktioner i forbindelse med graviditet, fødsel og forældreskab
– Kun halvdelen af mænd med depression får behandling
– Skilsmisse kan medføre krise for mange mænd
– Der mangler relevante tilbud til mænd med problemer
– Fordomme og manglende viden forhindrer mænd i at opsøge tilbud
– Mange mænd har svært ved at tage imod hjælp, når livet er svært
– Antallet af krise- og voldsramte mænd stiger så voldsomt, at mandecentre må afvise flere
– Reaktioner som benægtelse og bagatellisering er typiske hos mænd, der gennemlever en krise
– Frygten for at virke svag og umandig er fremtrædende barrierer for at søge  hjælp.

Det virker

I april 2016 blev effekten af gruppeforløbet hos Kom Videre Mands deltagere evalueret.

Evalueringen er basseret på videnskabeligt validerede og pålidelige instrumenter. Under den treårige lange testperiode har deltagere udfyldt skemaer tre gange.

Ud fra denne undersøgelse kan der konkluderes, at deltagelse i forløbet har haft en positiv effekt på deltagernes liv.

Det var særligt tilfredshed med livet, som blev målt i undersøgelsen, og her er den gennemsnitlige tilfredshed med livet steget med 43% hos deltagerne over de 8 uger.

Sammenholdt med øvrige studier relateret til tilfredshed med livet, kan det med en vis sikkerhed siges, at deltagelse i et forløb som dette kan afhjælpe og forebygge en række lidelser som angst og depression.

Kom videre mand er et samarbejde mellem Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark og Socialt Udviklingscenter SUS.