Privatlivspolitik for Kom Videre Mand

Kom Videre Mand ønsker at sikre, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Kom Videre Mand behandler personoplysninger, du selv afgiver ved henvendelse til os på mail, telefon eller via sociale medier.

Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for, at vi kan henvise dig til nærmeste lokale organisation, der tilbyder Kom Videre Mand-grupper. Det kan fx være, hvilken by du bor i. Vi behandler ikke personfølsomme oplysninger, som fx årsagen til, at du ønsker at deltage i en gruppe.

Vi sletter din henvendelse og eventuelle personoplysninger umiddelbart efter, vi har henvist dig til den lokale organisation.

Såfremt du er deltager i en gruppe i en lokal organisation og ønsker indsigt i, hvilke personoplysninger, der indsamles, opbevares og behandles om dig, beder vi dig rette henvendelse til den pågældende organisation. Oftest vil der udelukkende være tale om personoplysninger, der er nødvendige i forhold til gruppens drift og afvikling af møder, fx navn og kontaktoplysninger.

Såfremt du er frivillig gruppeleder tilknyttet en af vore lokale organisationer kan du ligeledes ved henvendelse til organisationen få oplyst, hvilken personoplysninger, der er registreret om dig. Oftest vil der være tale om navn, kontaktoplysninger samt informationer om din deltagelse på uddannelsen for frivillige gruppeledere i Kom Videre Mand.

Såfremt du ønsker at blive uddannet som frivillig gruppeleder, skal du henvende dig til den nærmeste lokale organisation. Hvis I bliver enige om, at du matcher frivilligprofilen, kan organisationen tilmelde dig Kom Videre Mands uddannelsestilbud. Ved tilmelding behandler vi følgende personoplysninger; navn, e-mailadresse, navnet på den lokale organisation samt eventuelle særlige behov eller ønsker til forplejning. Disse oplysninger videregives til underviseren i henhold til kursets afvikling og slettes umiddelbart efter behandling.

Vi henstiller til lokale organisationer, der udbyder Kom Videre Mand-grupper, samt frivillige gruppeledere, der deltager på vores uddannelsestilbud, at de skal være opmærksomme på:
• At de ikke indsamler flere personoplysninger end nødvendigt.
• At de ikke opbevarer oplysningerne længere end nødvendigt.
• At de ikke anvender oplysningerne til andre formål, end de formål, som oplysningerne oprindeligt blev indsamlet til.

Komvideremand.dk

For at kunne give den bedst mulige brugeroplevelse anvender vi Google Analytics til indsamling af besøgsstatistik på hjemmesiden. Statistikken anvendes udelukkende i anonymiseret form til at se, hvilke sider og hvilket indhold brugerne interagerer med. Vi benytter hverken annoncer eller andre funktioner, der kræver, at vi deler ikkeanonymiserede oplysninger med Google.Læs privatlivsvilkårene for Google Analytics.

Sociale medier

Kom Videre Mand anvender Facebook til at informere om presseomtale, nye grupper samt uddannelsestilbud. Når du interagerer med vores indhold på sociale medier kan facebook indsamle data om dig til brug for markedsføring og lignende.

Vi forbeholder os ret til at ændre og revidere denne privatlivspolitik. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside. Senest revideret 12. juli 2018.